close[X]
您的购物车
型号 数量 货期
查看购物车 结算
工作波长:1100-1600nm 1270-1625nm 1300-1600nm 1380-1625nm 1390-1625nm 1440-1625nm 1460-1620nm 1500-2000nm 1520-1650nm 1550-1650nm 1550nm 1850-2200nm 350-460nm 400-550nm 400-680nm 450-600nm 460-550nm 460-700nm 488-633nm 500-1700nm 520nm 600-770nm 600-900nm 620-850nm 630-780nm 633-780nm 720-980nm 770-1100nm 780-830nm 780-970nm 780nm 800-1600nm 850nm 900-1100nm 930-1550nm 970-1550nm 980-1600nm 980nm
截止波长:1260nm 1350-1520nm 1400-1550nm 1550nm 500-600nm 520nm 610-750nm 650-800nm 720nm 930nm 350-470nm
中心波长:980nm
纤芯直径:200um 4.0um 5.3um 50um 62.5um 8.2um
数值孔径:0.10-0.13 0.12 0.125 0.13 0.14 0.14-0.18 0.18 0.20 0.25 0.28 0.35 0.41
封装:5.6mm TO

更多光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元使用本网站,即表示您同意我们使用cookie.它可以帮助更好地提供会员服务以及短时间内记录您的浏览记录
已知晓 了解详情
提示