close[X]
您的购物车
型号 数量 货期
查看购物车 结算
工作波长:1.5-10µm 1.5-4.15µm 1.5-6.5µm 1.5-8µm 1.5-9.7µm 2.05-2.95µm 3.0-4.4µm 3.6-5.3µm 4-18µm
截止波长:1.4um 1.95um 1.988um 2.2um 2.46um 2.55um 2.93um 3.56um 4-18µm
纤芯直径:100um 12um 14um 160um 200um 3.0um 300um 400um 6.5um 600um 6um 7.5um 8.5um 90um 95um 9um
数值孔径:0.20 0.25 0.26 0.27 0.275 0.29 0.47

更多光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元使用本网站,即表示您同意我们使用cookie.它可以帮助更好地提供会员服务以及短时间内记录您的浏览记录
已知晓 了解详情
提示