close[X]
您的购物车
型号 数量 单价 小计 货期
总价:¥0
查看购物车 结算
首页 / 光学无源器件 / 光色散器件(光栅等) / 高效透射光栅

高效透射光栅
  2021-09-01

筱晓光子推出的高效透射光栅拥有独特的光栅制造技术,针对超短脉冲和高功率激光应用进行了优化。基于100%熔融石英基板的光栅可提供高达99.5%(包括增透膜)的效率,并具有出色的均匀性,以实现完美的光束质量。光栅采用独特的基于全场曝光的掩模进行制造,因此我们的产品不会发现拼接伪影或周期变化。无论用光栅进行线性调频脉冲放大,还是光束合并中进行脉冲压缩,将获得适合您应用的优化光栅设计。由于我们的超纯熔融石英基底,高质量的介电涂层和独特的光栅设计,我们的透射光栅具有很高的损坏阈值和高效率。

联系客服

 华北华南东北 Deyan Pan 17612171289 同微信,点击扫码

 021-64149583-803  rachel@microphotons.com

 华东西北广东 Daisy Lee 18602170419 同微信,点击扫码

 021-64149583-805  daisy@microphotons.com

  选择 名称 型号 | 货号 价格 操作
800nm高效透射光栅
[查看参数表]
1354-28×23-3-H
(货号待录入)
联系客服
产品特点

● 完美的光束质量   

● 高损伤阈值  

● 出色的效率

● 独特的高质量光栅制造技术

● 均匀性极佳,直径高达135mm

● 独特设计达到极佳效率

● 无缝无周期变化低波前畸变

● 典型的3/6.35mm基底机械稳定性好

● 全介质和超纯熔融石英

技术参数

产品性能曲线:

450nm透射光栅

450.png

800nm透射光栅

800.png


透射光栅-非偏振性能

1200.5 l/mm | AOI: 30.3°|840 nm

840.png


980nm透射光栅

980.png

1030...1040nm透射光栅

1030.png

1550nm透射光栅

1550.png

透射光栅-非偏振性能 

1000l/mm | AOI: 49.9°|1550nm

1550.1.png

1975nm透射光栅

1975.png

Littrow角和波长

Littrow.png


重复频率和脉冲能量

重复频率和脉冲能量.png

2345截图20201110212036.png

产品应用

● 钛宝石脉冲激光器脉冲压缩

● 光束合成

● 脉冲压缩

● CPA

● LiDAR

● 自动驾驶

订购信息

800nm透射光栅

波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

800

1354-28×23-3-H

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

30

25

3

≥98.5%

800

1354-53×23-3-H

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

50

25

3

≥98.5%

800

1378-53×23-3-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

50

25

3

≥98.5%


895nm/920nm透射光栅

波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

895

1463-27×10-6.35-L

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

29

12

6.35

≥95%

895

1463-74×10-6.35-L

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

76

12

6.35

≥95%

895

1463-74×10-6.35-N

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

76

12

6.35

≥97.5%

920

1425-53×14-6.35-L

575(1739.1l/mm)

TM(p-pol)

55

16

6.35

≥95%

920

1420-18×12-3-N

725(1379.3l/mm)

TE(s-pol)

20

14

3

≥97.5%


975nm/980nm透射光栅

波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

895

1463-27×10-6.35-L

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

29

12

6.35

≥95%

895

1463-74×10-6.35-L

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

76

12

6.35

≥95%

895

1463-74×10-6.35-N

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

76

12

6.35

≥97.5%

920

1425-53×14-6.35-L

575(1739.1l/mm)

TM(p-pol)

55

16

6.35

≥95%

920

1420-18×12-3-N

725(1379.3l/mm)

TE(s-pol)

20

14

3

≥97.5%


1030nm透射光栅 

波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

1030

1072-28×18-6.35-N

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

30

20

6.35

≥97.5%

1030

1072-28×18-6.35-H

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

30

20

6.35

≥98.5%

1030

1072-28×18-6.35-X

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

30

20

6.35

≥99%

1030

1072-33×18-6.35-N

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

35

20

6.35

≥97.5%

1030

1072-42×17-6.35-N

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

44

19

6.35

≥97.5%

1030

1072-42×17-6.35-H

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

44

19

6.35

≥98.5%

1030

1072-51×17-6.35-H

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

53

19

6.35

≥98.5%

1030

1072-135×16-6.35-H

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

137

18

6.35

≥98.5%

1030

1249-34×32-3-N

571(1751.3l/mm)

TE(s-pol)

36

34

3

≥97.5%

1030

1249-98×13-6.35-H

571(1751.3l/mm)

TE(s-pol)

100

15

6.35

≥98.5%

1030

1249-98×13-6.35-X

571(1751.3l/mm)

TE(s-pol)

100

15

6.35

≥99%

1030

1249-80×25-6.35-H

571(1751.3l/mm)

TE(s-pol)

82

27

6.35

≥98.5%

1030

1070-28×16-6.35-N

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

30

18

6.35

≥97.5%

1030

1070-28×16-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

30

18

6.35

≥98.5%

1030

1070-31×15-6.35-X

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

33

17

6.35

≥99%

波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

1030

1070-28×16-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

30

18

6.35

≥98.5%

1030

1070-31×15-6.35-X

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

33

17

6.35

≥99%

1030

1070-28×18-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

30

20

6.35

≥98.5%

1030

1070-32.5×18-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

34.5

20

6.35

≥98.5%

1030

1070-75×7.9-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

77

9.9

6.35

≥98.5%

1030

1070-33×18-3-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

35

20

3

≥98.5%

1030

1070-28×23-3-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

30

25

3

≥98.5%

1030

1070-58×13-3-N

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

60

15

3

≥97.5%

1030

1070-48×15.7-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

50

17.7

6.35

≥98.5%

1030

1070-58×13-3-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

60

15

3

≥98.5%

1030

1070-48×15.7-6.35-X

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

50

17.7

6.35

≥99%


波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

1030

1070-77×13-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

79

15

6.35

≥98.5%

1030

1366-33×38-3-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

35

40

3

≥98.5%

1030

1070-98×13-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

100

15

6.35

≥98.5%

1030

1366-33×38-3-X

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

35

40

3

≥99%

1030

1070-63×23-3-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

65

25

3

≥98.5%

1030

1070-93.5×18-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

95.5

20

6.35

≥98.5%

1030

1070-131×19-6.35-N

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

133

21

6.35

≥97.5%

1030

1070-133×18-3-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

135

20

3

≥98.5%

1030

1070-133×18-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

135

20

6.35

≥98.5%

1030

1070-135×26-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

137

28

6.35

≥98.5%

1030

1070-128×28-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

130

30

6.35

≥98.5%

1030

1070-135×29-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

137

31

6.35

≥98.5%

1030

1125-43×20-6.35-N

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

45

22

6.35

≥97.5%

1030

1125-43×20-6.35-H

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

45

22

6.35

≥98.5%

1030

1125-53×20-6.35-N

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

55

22

6.35

≥97.5%

1030

1125-53×20-6.35-H

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

55

22

6.35

≥98.5%


波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

1030

1125-108×20-6.35-N

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

110

22

6.35

≥97.5%

1030

1125-50×40-6.35-H

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

52

42

6.35

≥98.5%

1030

1125-90×26-6.35-H

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

92

28

6.35

≥98.5%

1030

1125-108×22-6.35-H

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

110

24

6.35

≥98.5%

1030

1125-98×26-3-H

588(1700.7l/mm)

TE(s-pol)

100

28

3

≥98.5%

1030

1357-70×10-6.35-H

625(1600.0l/mm)

TE(s-pol)

72

12

6.35

≥98.5%

1030

1357-70×10-6.35-X

625(1600.0l/mm)

TE(s-pol)

72

12

6.35

≥99%

1030

1357-133×18-6.35-H

625(1600.0l/mm)

TE(s-pol)

135

20

6.35

≥98.5%

1030

1516-14.3×11-6.35-H

725(1379.3l/mm)

TE(s-pol)

16.3

13

6.35

≥98.5%

1030

1516-14.3×11-6.35-X

725(1379.3l/mm)

TE(s-pol)

16.3

13

6.35

≥99%

1030

1158-15×13-6.35-X

1000(1000l/mm)

TE(s-pol)

17

15

6.35

≥99%

1030

1158-30×13-3-N

1000(1000l/mm)

TE(s-pol)

32

15

3

≥97.5%

1030

1158-45×8-6.35-X

1000(1000l/mm)

TE(s-pol)

47

10

6.35

≥99%

1030

1158-30×13-3-H

1000(1000l/mm)

TE(s-pol)

32

15

3

≥98.5%

1030

1158-28×18-6.35-H

1000(1000l/mm)

TE(s-pol)

30

20

6.35

≥98.5%

1030

1158-28×18-6.35-X

1000(1000l/mm)

TE(s-pol)

30

20

6.35

≥99%1030-1065nm透射光栅

波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

1035

1379-76×22-6.35-H

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

78

24

6.35

≥98.5%

1035

1071-31×15-6.35-H

625(1600.0l/mm)

TE(s-pol)

33

17

6.35

≥98.5%

1035

1071-28×18-6.35-N

625(1600.0l/mm)

TE(s-pol)

30

20

6.35

≥97.5%

1035

1070-48×15.7-6.35-H

625(1600.0l/mm)

TE(s-pol)

77

15

6.35

≥97.5%

1035

1070-58×13-3-H

625(1600.0l/mm)

TE(s-pol)

77

15

6.35

≥98.5%

1035

1070-48×15.7-6.35-X

625(1600.0l/mm)

TE(s-pol)

77

15

6.35

≥99%

1040

1231-14.3×11-6.35-L

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

16.3

13

6.35

≥95%

1040

1231-14.3×11-6.35-N

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

16.3

13

6.35

≥97.5%

1040

1231-14.3×11-6.35-H

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

16.3

13

6.35

≥98.5%

1040

1231-14.3×11-6.35-X

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

16.3

13

6.35

≥99%

1040

1231-18×11-6.35-N

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

20

13

6.35

≥97.5%

1040

1231-18×11-6.35-H

543(1841.6l/mm)

TE(s-pol)

20

13

6.35

≥98.5%

1046

1350-28×17-6.35-X

725(1379.3l/mm)

TE(s-pol)

30

19

6.35

≥99%

1046

1350-42×17-6.35-X

725(1379.3l/mm)

TE(s-pol)

44

19

6.35

≥99%

1064

1534-33×18-3-L

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

35

20

3

≥95%

1064

1534-33×18-3-N

575(1739.1l/mm)

TE(s-pol)

35

20

3

≥97.5%1560nm透射光栅

波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

1560

1232-28×23-3-L

1250(800.0l/mm)

TE(s-pol)

30

25

3

≥95%

1560

1232-28×23-3-N

1250(800.0l/mm)

TE(s-pol)

30

25

3

≥97.5%

1560

1232-63×23-3-L

1250(800.0l/mm)

TE(s-pol)

65

25

3

≥95%


1800-2000nm透射光栅

波长(nm)

型号

周期(nm)

Pol.

宽度(mm)

高度(mm)

厚度(mm)

测量效率

1980

1364-28×23-3-N

1250(800.0l/mm)

TE(s-pol)

30

25

3

≥97.5%

1980

1364-63×23-3-N

1250(800.0l/mm)

TE(s-pol)

65

25

3

≥97.5%